Mitt smyckeskrin

Mitt smyckeskrin är dikter om kanaler och kretslopp, en systemisk komposition av relationer mellan kroppen, ekonomin, universum. Dikterna tematiserar övergångsålderns förlust och kärlek, sätter den i förbindelse med alla åldrar, med skapandet och upphörandet av liv. I Ursula Andkjær Olsens musikaliskt precisa poesi framkallar radernas stränghet, med omtagningar och tillbakadraganden, ebb och flod, en extatisk känslosamhet utan slut. Mitt smyckeskrin avdelas av Sophia Kalkaus suggestiva fotografiska arbeten. Boken nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2021.


ekonomin fungerar bara för att den rör sig
genom kanaler som redan i förväg finns i människan
bygger ut en existerande infrastruktur

den kommer bygga ut denna infrastruktur tills ingenting finns kvar
mellan vägarna i vägnätet, och allt är kanal


det är inte möjligt att bygga ett gottgörande distributionssystem
som inte också distribuerar dålighet
som inte också distribuerar ingenting

MITT SMYCKESKRIN - med fotografiska verk av Sophia Kalkau
Anti editör 2022
Originalets titel Mit smykkeskrin (2020)
© Ursula Andkjær Olsen, Sophia Kalkau & Gyldendal A/S 2020
© översättning Jonas Rasmussen och Anti editör 2022
Redaktion Kettil Kasang och Anders Karlin
Form Sophia Kalkau
Sättning Agnes Ivarsson
Omslagsbild: Uterus av Sophia Kalkau
Tryck Livonia print, Lettland
ISBN 978-91-986204-4-3