Den svarta boken (B-sidor)

Den svarta boken (B-sidor) är en koncentrerat ursinnig dikt i två sektioner, som vänder det sociala och politiska ut och in. Samtidigt slängigt och dräpande tecknar Aburas konturerna av den eurocentrism och det sticka huvudet i sanden-beteende som präglar vårt samtida politiska hyckleri. Diktarens vägran att låta ilska övergå i uppgivenhet, Aburas kvardröjande i oförsonligheten, är en appell till läsaren. Gör med den som ni vill.

Så gör er inga förhoppningar
Jag kommer inte att släcka den glöd
den kvicka galla som obehindrat strömmar
från mitt svarta
sensationslystna hjärta.
För jag har bara börjat:
Agitprop i dag och manifest i morgon.
Om litteraturen säger man: jag bryr mig inte.
Om den säger jag:
All denna lek med döden.
Alla dessa koketta krumsprång.
När mitt ansikte blir slätt som en folkhögskoleelevs
ska jag krossa det mot en sten.

Anti AB, 2021
© Lone Aburas & Gyldendal A/S
Originaltitel ”Den sorte bog (B-sider)”
© Översättning Helena Boberg
Redaktör Kettil Kasang
Omslag och typografi Matilda Plöjel
Tryck Livonia Print, Lettland
ISBN 9789198620344
53 s.