Signal

Signal är ett existentiellt narrativ, en varierad monotoni, en glödande dronekomposition av alltmer avlägsna toner och ljusblink. Ett alfabetiskt ordnat försök att inkludera allt det som successivt försvinner i den stora pågående kollapsen. All förlust, all ilska, all meningslöshet, all skönhet. All natur, all rädsla, all skit, all stillhet, all tid. Ett teckenspråk uppfunnet efter att kontakten brutits, splittrat i indikationer och antydningar. Den konceptuella diktningen förbrukas och upphävs. Signal är Kristofer Flensmarcks åttonde diktsamling och första Antibok.

det förflutna och nu
det förkolnade


Signal
Anti AB, 2021
© Kristofer Flensmarck 2021
Förläggare och redaktör Kettil Kasang
Omslag och typografi Matilda Plöjel
Tryck Livonia Print, Lettland
ISBN 978-91-986203-3-7
opag.