08.10.22. Rekyl#1 release

Lördag 8 oktober kl. 19, Drottninggatan 6c

Varmt välkomna till release för tidskriften Rekyls debutnummer!

Det blir läsningar av samtliga medverkande på Anti bokhandel från kl 19 lördag den 8:e oktober. Redaktörerna kommer också kort att presentera tidskriften. Såklart finns det möjlighet att köpa numret på plats!

Rekyl är en nystartad litterär tidskrift vars fokus är skönlitteratur på de skandinaviska språken. Debutnumret består framförallt av dikt samt kortare prosatexter på svenska och danska. Medverkande är Emilia Alvarez, Lukas Ballin, Fredrik Persson, Hanna Nåls och Mathias Horn Radsted.

Redaktionen består av Isak Holmgren, Hugo Solding och Rita Kristola och Einar Zotterman har stått för den grafiska formgivningen.

Anti editör är Årets poesiförlag 2022!

Foto: Henrik Sahl

Juryns motivering:

Anti editör är mer än en bokutgivare. Genom sin koppling till Anti antikvariat och dess livaktiga programscen erbjuder förlaget också poeten ett sammanhang och en distribution. Modellen är vanlig i många andra länder, men sällsynt i Sverige. Närheten till poeterna och översättarna tillåter också förlaget att uppmuntra samarbeten, nytänkande och lekfullhet. Formmässigt är förlagets utgåvor alltid väl redigerade, har smakfull och identifierbar form och är inte sällan hantverksmässigt gjorda. Med sina ibland handsydda, sirligt utformade och limiterade utgåvor slår förlaget ett slag för den poetiska artefakten och den taktila aspekten av att tillgodogöra sig dikt. Omsorgen om poeterna, deras böcker och publik gör Anti editör ovanligt och till ett föredöme bland svenska förlag. 

01.10.22. Burcu Sahin: Blodbok

Foto: Chai Saeidi

Lördag 1 oktober kl. 19, Drottninggatan 6c

de hugger dig i ryggen med en gåspenna om du/ inte kan tala svenska. de använder sig av prästen./ de använder sig av läraren. ingen avbön. den gula/ villan intill domkyrkan. vem vill gå in. deras/ arbetsplatser. väggarna finns kvar. samma ljus. vem
vill ta in det med sin kropp

– ur A r k i v e t/ Blodbok

”Blodbok” är en poetisk inventering av ett statligt rasbiologiskt instituts arkiv, men också av den egna kroppens ensamhet och kollektiva minnen. Dikterna består av textstölder från institutioner, författare, naturvetenskapen, nyhetsartiklar och sånger, för att kunna berätta om andra stölder. Historia som en början på ytterligare en historia.
Lördagen den 1 oktober besöker Burcu Anti för fira utgivningen av Blodbok. I samtal med Kristofer Folkhammar och i läsning. Dessutom bjuder kvällen på läsningar av Matilda Lilja, Fatuma Awil och Merima Dizdarević och Iman Mohammed. 

Inträdet är som alltid fritt & boken finns att köpa till förmånligt pris. 

Ungefärligt schema:
från 19.15 Insläpp
ca 20.00 Samtal Burcu Sahin – Kristofer Folkhammar
kort paus
20.30 Läsningar av Iman Mohammed, Fatuma Awil, Merima Dizdarević & Matilda Lilja. 
ca 21 Läsning av Burcu Sahin.

Väl mött! 

Copyright/fotograf: Chai Saeidi

(Kategori: Instant Classic.)

25.08.22. Fernando Pessoa: Mitt hjärta är lite större än hela universum

Torsdag 25 augusti kl. 19, Drottninggatan 6c

När Lissabon-bon Fernando Pessoa gick bort 1935 var den största delen av hans författarskap ännu okänt och outgivet. Idag räknas han till en av de verkligt stora i den europeiska 1900-talslitteraturen. I Pessoas intrikata system av heteronymer – fiktiva röster – återfinns läkaren Ricardo Reis, den vittbereste modernisten Álvaro de Campos, liksom ”den ende naturpoeten” Alberto Caeiro och författaren till Orons bok, Bernardo Soares.

I urvalsvolymen Mitt hjärta är lite större än hela universum (h:ström) samlas dessa fyra rösters dikter och prosafragment, vilka på ett brett och varierat sätt knyter an till resan och rörelsen – ett åtrkommande tema i många av Pessoas efterlämnade skrifter. Urval, inledning och tolkning står författaren och essäisten Henrik Nilsson för. Han besöker Anti på torsdag 25 augusti i sällskap av sin redaktör Adam Persson, för ett samtal om kontrasterna i Pessoas liv, om det system av röster som blir alltmer invecklat ju mer det utläggs. Och om poesin, förstås.

All tvekan är borta.
Min barndomsstad är trots allt främmande för mig.
(Som vanligt är jag tillfreds med det främmande som inte betyder något.)
Jag är främling, turist, på genomresa.
Så klart: det är just vad jag är.
Också i mig själv, herregud, också i mig själv.

– Álvaro de Campos,
Anteckningar om Tavira.
______________________________

Väl mött!

Mitt hjärta är lite större än hela universum finns till försäljning, det är fritt inträde.

Evenemanget anordnas med stöd av Kulturrådet och Malmö stad.

Östlitt: Kärlek på svenska

KÄRLEK PÅ SVENSKA: MARIT KAPLA och STAFFAN JULÉN söndag 7 /8 från 15.15
läsning, samtal och filmvisning

För första gången läser Marit Kapla ur sin nya bok ”Kärlek på svenska” och efteråt visas långfilmen av Staffan Julén med samma titel.

I boken och filmen berättar människor i olika åldrar från Karesuando i norr till Ystad i söder öppenhjärtigt om kärleken i sina liv. Deras unika erfarenheter och formuleringar är kärnan i en drabbande skildring av kärlekens yttringar och villkor i vår tid. Boken är en självständig litterär gestaltning av Staffan Juléns intervjuer till dokumentärfilmen med samma namn som boken.

15.15 Marit Kapla läser ur boken och violinisten Anders Lagerqvist framför delar av den musik som kompositören Philippe Boix-Vives skrivit speciellt för filmen ”Kärlek på svenska”.

17.00 samtal mellan Marit Kapla och Staffan Julén modererat av Henric Tiselius.

18.00 visas för första gången långfilmsversionen av ”Kärlek på svenska” som får biopremiär i november.

Boken och filmen är en del av forskningsprojektet ”Den värsta lögnen ör den dokumentära” på Institutet för framtidsstudier.

Östlitt: Kristofer Flensmarck & Erik Enocksson

Foto: Henrik Mårtensson Almegård
Foto: Laurent Denimal

SIGNAL: KRISTOFER FLENSMARCK & ERIK ENOCKSSON, fredag 5/8 12.30

Kristofer Flensmarck debuterade 2005 med diktsamlingen Stilla en björn och har sedan dess utkommit med tolv skönlitterära böcker, företrädesvis poesi men även romaner. Författarskapet fördjupar frågeställningar kring livets avgörande skeden: kärlek och närhet, förlust och död. I den konstnärliga arbetsprocessen förhåller Flensmarck sig ofta till befintliga material som efter bearbetning och tillägg resulterar i ny text. I Signal, utkommen 2021, har han musiken som främsta inspirationskälla.

Tonsättaren och producenten Erik Enocksson, flerfaldig prisvinnare för sina lyhörda och intensiva filmmusikkompositioner, är även drivande i förlaget och skivbolaget Irrlicht. Tillsammans besöker Enocksson och Flensmarck Östlitt för att på fredagen inleda festivalen med ett sammansatt poetiskt-musikaliskt verk, baserat på Signals alfabetiskt ordnade försök att inordna allt det som försvinner i en stor pågående kollaps.

Östlitt: Ursula Andkjær Olsen

Foto: Rolando Diaz

MITT SMYCKESKRIN: URSULA ANDKJÆR OLSEN, FREDAG 5/8

Ursula Andkjær Olsen är en markant röst i nyare dansk litteratur. Hon flätar samman olika spår och komponenter i sina verk, som påminner om strukturer i klassisk musik – och poeten är också i Köpenhamn och Berlin utbildad musikvetare. I Andkjær Olsens flerstämmiga och systemiska kompositioner är språket en levande organism, där tingen får betydelse av de relationer som de ingår i, liksom den värld de beskriver. Efter sin debut 2000 blev Ursula Andkjær Olsen en frontfigur i den nya generationen av diktare som började vända poesin mer ut mot världen genom att beröra teman som samhälle, kön, kropp och politik. Hon har skrivit över 15 verk, främst diktsamlingar, en roman samt flera hybridverk och har hela tiden arbetat över gränserna för olika konstarter. Andkjær Olsen har bland annat tilldelats Montana-priset, Danmarks kritikerpris, Dan Truell-priset och två gånger nominerats till Nordiska Rådets litteraturpris, senast 2021 med aktuella Mit smykkeskrin.

Andkjær Olsen besöker Östlitt för att under fredagen samtala med Ida Börjel och på kvällen läsa ur Mit smykkeskrin, som utkommer i svensk översättning i september (Anti).

(delar av texten citerar Nordiska Rådets motivering)