Fredag 28 april 19:00, Drottninggatan 6c

Den franska filosofen, mystikern och aktivisten Simone Weils politiska texter har i mångt och mycket lyst med sin frånvaro i svensk översättning. Nu råder bokförlaget h:ström – Text & Kultur bot på denna brist med en ny titel i sin bokserie ”Serie Subaltern”: Förtryck och frihet, samt med ett nyss utkommet specialnummer av själva tidskriften Subaltern, Våld och under, endast innehållande texter av Weil.

Mårten Björk, teolog och medlem i Subalterns redaktion, presenterar den nya boken och diskuterar Weils tänkande och skrivande tillsammans med Adam Persson, redaktör på h:ströms förlag.

Förtryck och frihet, vars franska originalutgåva ut­kom postumt 1955, samlar ett antal av Simone Weils (1909–1943) texter om sociala och politiska frågor. Texterna författades under 1900-talets mest dramatiska politiska skede, från 1933 till 1943.

Läsaren av Weils obönhörligt klarsynta essäer kan knappast undvika att konstatera att de olyckligtvis inte har förlorat något av sin aktualitet. Detta gäller inte endast bokens övergripande ämne – förtryckets mekanism och natur – utan även de specifika former detta förtryck tar sig i våra samhäl­len, i ett Europa där fascismen åter gör anspråk på makten.Våld och under: I en alltmer militariserad samtid erbjuder Simone Weils texter om det moderna krigets – och fredens – natur en rad oväntade perspektiv. Här möter vi en geopolitisk analytiker som diskuterar möjligheten av en antiimperialism baserad på teologiska dygder, dygder som den populistiska högern idag försöker göra
anspråk på.

Lämna ett svar