Torsdag 25 augusti kl. 19, Drottninggatan 6c

När Lissabon-bon Fernando Pessoa gick bort 1935 var den största delen av hans författarskap ännu okänt och outgivet. Idag räknas han till en av de verkligt stora i den europeiska 1900-talslitteraturen. I Pessoas intrikata system av heteronymer – fiktiva röster – återfinns läkaren Ricardo Reis, den vittbereste modernisten Álvaro de Campos, liksom “den ende naturpoeten” Alberto Caeiro och författaren till Orons bok, Bernardo Soares.

I urvalsvolymen Mitt hjärta är lite större än hela universum (h:ström) samlas dessa fyra rösters dikter och prosafragment, vilka på ett brett och varierat sätt knyter an till resan och rörelsen – ett åtrkommande tema i många av Pessoas efterlämnade skrifter. Urval, inledning och tolkning står författaren och essäisten Henrik Nilsson för. Han besöker Anti på torsdag 25 augusti i sällskap av sin redaktör Adam Persson, för ett samtal om kontrasterna i Pessoas liv, om det system av röster som blir alltmer invecklat ju mer det utläggs. Och om poesin, förstås.

All tvekan är borta.
Min barndomsstad är trots allt främmande för mig.
(Som vanligt är jag tillfreds med det främmande som inte betyder något.)
Jag är främling, turist, på genomresa.
Så klart: det är just vad jag är.
Också i mig själv, herregud, också i mig själv.

– Álvaro de Campos,
Anteckningar om Tavira.
______________________________

Väl mött!

Mitt hjärta är lite större än hela universum finns till försäljning, det är fritt inträde.

Evenemanget anordnas med stöd av Kulturrådet och Malmö stad.

Lämna ett svar