Foto: Henrik Mårtensson Almegård
Foto: Laurent Denimal

SIGNAL: KRISTOFER FLENSMARCK & ERIK ENOCKSSON, fredag 5/8 12.30

Kristofer Flensmarck debuterade 2005 med diktsamlingen Stilla en björn och har sedan dess utkommit med tolv skönlitterära böcker, företrädesvis poesi men även romaner. Författarskapet fördjupar frågeställningar kring livets avgörande skeden: kärlek och närhet, förlust och död. I den konstnärliga arbetsprocessen förhåller Flensmarck sig ofta till befintliga material som efter bearbetning och tillägg resulterar i ny text. I Signal, utkommen 2021, har han musiken som främsta inspirationskälla.

Tonsättaren och producenten Erik Enocksson, flerfaldig prisvinnare för sina lyhörda och intensiva filmmusikkompositioner, är även drivande i förlaget och skivbolaget Irrlicht. Tillsammans besöker Enocksson och Flensmarck Östlitt för att på fredagen inleda festivalen med ett sammansatt poetiskt-musikaliskt verk, baserat på Signals alfabetiskt ordnade försök att inordna allt det som försvinner i en stor pågående kollaps.

Lämna ett svar