Denna svindlande text kan man begrunda hur länge som helst, hitta nya ingångar och innebörder i. Samtidigt har den karaktären av ett distinkt och emfatiskt påstående som sveper över sidorna. Man kan ta titeln bokstavligt, eller se hur dikten eliminerar slumpen med sina mönster och relationer. Som tyst musik.

Läs mer här.

Lämna ett svar