Lördag 23 april kl. 19, Drottninggatan 6c

Georges Bataille (1897-1962) var författare, pornograf, bibliotekarie, romanförfattare, essäist, teoretiker, filosof och poet. Essäer 1927-1939 är ett urval av hans viktigaste essäer från dessa år. Flera av dem publicerades först i olika tidskrifter, som Acéphale, Documents och La critique sociale. Översättaren Gustav Strandberg har skrivit ett omfattande efterord om essäernas tillkomst och Batailles tänkande.

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning. Hans forskningsintressen rör sig inom ramarna för politisk filosofi och fenomenologi.

Anti har bjudit in Strandberg att på lördag hålla ett specialskrivet föredrag, som sätter Essäer i sitt polemiska och politiska sammanhang, vilket följs av samtal med Kettil Kasang – och er i publiken.

Väl mött!

Essäer 1927-1939, liksom de övriga Batailletitlar bokförlaget Faethon nu ger ut, finns att köpa till förmånligt pris. Fritt inträde.

Evenemanget görs med stöd av Kulturrådet.

Lämna ett svar