Lördag 9 april, Page 28 – Karlskronaplan 11, kl 19.
I will say this as bluntly as I know how: I am a transsexual, and therefore I am a monster.

Välkommen till ännu en kväll i serien Anti x PAGE 28, där Malmös två mest intressanta bokhandlar har slagit sig samman för att återbesöka ikoniska queera texters inflytande och efterdyningar. Den 9 april bjuder vi in till en kväll i transvredens tecken då Susan Strykers My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix aktualiseras. Kvällen till ära är det konstnären Xenia Klein och journalisten Maria Ramnehill som har ordet och ska hjälpa oss komma nära texten.

Fröet till Susan Strykers banbrytande essä My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix såddes under ett performance på en konferens i Kalifornien i juni 1993. Det centrala i texten är vrede som politisk kraft, monstrositet och performativitet.

Susan Stryker är en prisad forskare och filmskapare som med sitt mångfacetterade kreativa och teoretiska arbete har påverkat samtalet kring transfrågor sedan början av 90-talet. Hon är författare till Transgender History: The Roots of Today’s Revolution (2008, 2017), medredaktör för Transgender Studies Reader (2006, 2013) och The Transgender Studies Reader Remix (2022) samt medskapare till dokumentären Screaming Queens: The Riot at Compton’s Cafeteria (2005).

Om de medverkande:
Xenia Klein är konstnär som nu studerar Master Artistic Research vid
The Royal Academy of Art The Hague. Hennes rika och nyanserade konstnärskap utforskar fiktion, fantasi och poesi på innovativa sätt. Hennes praktik innefattar exempelvis förtärandet av text och poesi, bland annat genom verket Ephemeral Sentences vilket består av inhalerbara poem. I linje med detta kommer Klein att ta med oss på en sinnlig resa in i Strykers text.

Maria Ramnehill är journalist, kritiker i Göteborgsposten och författare till Ett transfeministiskt manifest som publicerades 2016. Hon är dessutom doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet där hon arbetar med ett avhandlingsprojekt som undersöker kroppens betydelse för transmotivet i svenskspråkig skönlitterär prosa under decennierna kring millennieskiftet.

Läs My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix här.
Lyssna här.

Evenemanget arrangeras med stöd av Kulturrådet.

Lämna ett svar