Onsdag 30 mars kl 19, drottninggatan 6
”Den orfiska förklaringen av Jorden”, skrev Stéphane Mallarmé, ”är poetens enda uppgift och det högsta litterära spelet”. Det Stora Verk som han arbetade på under större delen av sitt liv lyckades han aldrig färdigställa, men vid sidan om detta skrev han dikter som revolutionerade den moderna litteraturen. Mallarmés poesi är kompromisslös i sin komplexitet, full av svävande symboler och mångtydig syntax som ställer höga krav på sin läsare. Men genom dunklet skimrar också en glasklar sinnlighet, där ordens klangfärger och betydelser speglar varandra i ett ständigt undanglidande spel.

I en tvåspråkig utgåva finns nu – för första gången på svenska – Mallarmés enda diktsamling Poésies (Dikter) i sin helhet, följt av den brett upplagda, grafiskt komponerade dikten Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (Ett tärningskast kan aldrig upphäva slumpen). Här finns också utförliga kommentarer som erbjuder svenska läsare en ingång till de svårtillgängliga dikterna, samt ett efterord som presenterar Mallarmés liv och verk, liksom de särskilda utmaningar hans poesi ställer sin översättare inför.

Möt översättare Axel Englund i ett samtal med kollegan Malte Persson, om den mallarméska originaliteten, om översättningens svårigheter, eller rättare, om oöversättlighetens rikedom.

“Dikter” ges ut av ellerströms förlag och finns att köpa under kvällen. Fritt inträde.

Väl mött!

Evenemanget arrangeras med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.

Lämna ett svar