Lördag 5 mars 2022, drottninggatan 6 kl 19.00
Möt litteraturforskaren Sofia Roberg, nydisputerad med en ekopoetisk studie av Inger Christensens diktbok alfabet, i ett samtal med Mats O. Svensson, litteraturkritiker och redaktionsmedlem i tidskriften Vagant, aktuell med boken De som sjöng vid civilisationens slut – en undersökning av hur antropocen avtecknar sig i den samtida lyrikens lager. Samtalet modereras av Anna Lundvik, litteraturkritiker och ansvarig utgivare/redaktör för tidskriften Lyrikvännen.

I De som sjöng vid civilisationens slut (Faethon) prövas hur poesin kan läsas genom denna geologiska händelse, och hur antropocen i sin tur kan läsas genom poesin. Essän visar hur lyriken genererar motstånd och omsorg; hur den lär oss sörja det som kommer att gå förlorat och lämna det som försvinner bakom oss.

I sin avhandling Besvärja världen, som ges ut av förlaget Ellerströms, går Sofia Roberg in i det landskap som är alfabet, och frågar sig vad Christensens poetiska undersökning av relationen mellan människan, naturen och fantasin kan lära oss om vår egen tid och kris. Det är en fråga som berör den poetiska praktiken såväl som det vardagliga mötet med världen och de varelser vi delar den med.

Väl mött! Vi öppnar 18.30, samtalet börjar strax efter 19 och pågår i ungefär en timme. Båda aktuella böcker finns att köpa under kvällen. Fritt inträde.

Lämna ett svar