27 november kl 19-21. Drottninggatan 6.

som man kommer fram till en port
efter att ha vandrat länge och väl
utan karta och kompass men vägledd
av en högst specifik hunger
och från andra sidan porten
känner dofter tränga fram
som vittnar om att hungern
snart ska stillas med besked


Med andra ord ungefär som vi känner inför utgivningsfirandet av Irenes tillstånd och andra formler den 27 november klockan sju. Poesidebutanten Niklas Qvarnström läser stötvis sina episka dikter under kvällen, varvat med att DJ Quelle vänder plattor. De tidiga bjuds på mat och dryck.

“Dikterna i den här boken är episka. När de skrivs – i framtiden – har allting redan hänt.”

Förvisso lockas läsaren in i Irenes tillstånd, av ett lätt anslag och ett sagolikt berättande, bara för att vilseföras i det komplicerade system av förbindelser, speglingar och paralleller som dikterna väver mellan sig. Det ska visa sig att det som sägs och påstås, det som antas och föreställs, på ett liksom baklängesgående, nästan omärkligt vis, faktiskt har ägt rum. Till slut.

För trettio år sedan debuterade Niklas Qvarnström som litteraturkritiker, för tjugo år sedan som författare och i år som poet. Irenes tillstånd och andra formler ges ut av Anti editör. Omslag och typografi av Petter Lawenius. Redaktion Kettil Kasang & Anders Karlin.

DJ Quelle söker ursprunget och sambanden mellan den tidiga elektroniska dansmusikens underliggande estetiska vibrationer, samlar det abstrakta och det konkreta i en mix som avslöjar den funk som ständigt legat dold därunder.

Lämna ett svar