Torsdag 18 november, kl. 19-20.30. Drottninggatan 6.

Den New York-baserade författaren Lytle Shaw talar om poesi och konst i relation till plats, fältarbete och historiografi utifrån sina nyutgivna böcker på OEI editör: teori med små bokstäver och den platsspecifika vändningen och New Grounds for Dutch Landscape, där han använder en experimentell, platsspecifik metod för att visa hur holländska 1600-talsmålare inte så mycket avbildade det nya holländska landskapet som de, genom sina målningars materialitet, återiscensatte dess markåtervinning och de ständiga hoten mot dess stabilitet, från översvämningar till erosion.

I Anti den 18/11, sällskap har Shaw av OEI editör, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg. De böcker som presenteras finns då att köpa, liksom stora delar av OEI editörs tidigare utgivning. Fritt inträde. (English)

Lytle Shaws böcker inbegriper Frank O’Hara: The Poetics of Coterie, The Moiré Effect, Fältarbeten – från plats till site i nordamerikansk efterkrigspoesi och -konst och Narrowcast: Poetry and Audio Research. Han har också publicerat en rad essäer om bland andra Robert Smithson, Gerard Byrne, Zoe Leonard och The Royal Art Lodge. Shaw är professor vid New York University och en återkommande medarbetare i Cabinet magazine.

Lämna ett svar