Drottninggatan 6c, 6 november kl. 18.00.

“Att befinna sig i marginalen innebär att vara en del av helheten, men utanför. Det är bristen på feministisk teori som tar upp marginal och centrum som fått mig att skriva föreliggande bok. Genom hela arbetet har mitt tänkande burits av övertygelsen att feminismen måste bli en politisk massrörelse om den ska kunna få en revolutionär, omdanande inverkan på samhället.”

För första gången på svenska ges nu Feministisk teori: Från marginal till centrum ut på Lil’Lit Förlag, i översättning av Christian Nilsson och med ett nyskrivet förord av Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. hooks argumenterar i sin bok, som utkom 1984, för att den vanliga feminismens beroende av vithet, medelklass och professionella taleskvinnors stöd döljer icke-vita och fattiga kvinnors engagemang, ledarskap och centrala ställning inom den kvinnliga befrielserörelsen. hooks argumenterar istället för hur feministisk teori kan (om)formas om marginaliserade röster börjar ta sig ton.

Till Anti kommer Paulina de los Reyes lördagen den 6 november för att ge en kort introduktion till hooks författarskap och specifikt argumentationslinjerna i den aktuella boken. Nina Björk – författare, journalist och litteraturvetare – samtal därefter med de los Reyes om bokens relevans för dagens feminism, dess sprängkraft och problematik. 

Väl mött! Boken finns till försäljning under kvällen. Fritt inträde. Evenemanget görs med stöd av Kulturrådet.

Lämna ett svar