“Boken blir den svarta lådan, som kanske ger en förklaring till vår existentiella vilsenhet, vår stagnation, och vårt stillastående. Man kan beundra Flensmarcks påhittighet, att han bejakar monotonin i detta modiga projekt. Man kan också häpna inför den stumma skönhet som ofta uppstår av de nedsipprande raderna som låter alfabetet sjunka in, eller bara sjunka ned, i en vertikal rörelse inom läsaren” – Bernur om Kristofer Flensmarcks Signal. Läs hela recensionen här.

Lämna ett svar