Anti, lördag 21 augusti kl. 19.00

Signal är ett existentiellt narrativ, en varierad monotoni, en glödande dronekomposition av alltmer avlägsna toner och ljusblink. Ett alfabetiskt ordnat försök att inkludera allt det som successivt försvinner i den stora pågående kollapsen. All förlust, all ilska, all meningslöshet, all skönhet. All natur, all rädsla, all skit, all stillhet, all tid. Ett teckenspråk uppfunnet efter att kontakten brutits, splittrat i indikationer och antydningar. Den konceptuella diktningen förbrukas och upphävs.

det förflutna och nu
det förkolnade
*

Lördag 21 augusti kl 19 samlas vi till utgivningsfest för Kristofer Flensmarcks Signal. Det är hans första Antibok men åttonde diktsamling. Inbjudna gäster är Johannes Heldén, konstnär, poet och musiker, som till en animation läser ur boken Takträdgårdar (OEI) och musikern/kompositören Erik Enocksson, som väver in Kristofers läsning i ett verk komponerat särskilt för Signal.
Alla är välkomna. Vi bjuder på mat och dryck.

Evenemanget görs med ekonomiskt stöd av Kulturrådet.
Porträttet av Kristofer Flensmarck är taget av Laurent Denimal.

Lämna ett svar